Blindstyre av Bengt Lindqvist

"Vad ska det bli av pågen", undrade säkert pappa Wiking, när han hösten 1951 lämnade sin son Bengt vid Tomteboda Blindinstitut. Sonen hade under de senaste åren förlorat det mesta av sin synförmåga. I den här boken berättar Bengt Lindqvist själv om hur det blev.

Vi får läsa om slitet med studierna och om rätten att so blind få utbilda sig till lärare. Han berättar om hur han gjorde karriär inom handikapprörelsen, toppolitiken och slutligen inom FN som särskild rapportör i handikappfrågor, ett uppdrag som förde honom till ett stort antal länder.

Varför blev det som det blev? Blindheten var naturligtvis ibland ett hinder, men var det kanske också en tillgång eller rent av en framgångsfaktor i Bengt Lindqvists liv?

Uppläsare: Anders Jansson
DAISY-format, ca 7,5 timmar
ISBN: 978-91-87141-04-1