Syntolkning och uppläst text

Syntolkning och uppäst text - en studie om hur användarna vill ha det. Med riktlinjer för audiovisuella medier.

Av: Jana Holsanova Lunds Universitet, Veronica Kesen Tundell och Maria Salmson Tundell och Salmson AB samt Anita Hildén Leknyttan Utbildning AB. Med stöd från Post- och Telestryrelsen.

Format: Pappersbok, DAISY, e-bok.

Finns även att beställa på engelska.