LÄROMEDEL FÖR ALLA, I ALLA FORMER

lättläst för vuxna

TUNDELL SALMSON LÄR vill att alla ska kunna lära sig vad de behöver. Som det är nu är det inte så. När det gäller exempelvis vuxna med funktionsnedsättning finns få läromedel där tilltalet är vuxet men ändå lätt att ta till sig.

Vi gör sådana läromedel.

på olika språk

TUNDELL SALMSON LÄR vill att alla barn oavsett språk få tillgång till den information de behöver och att alla ska kunna lära sig utifrån den nivå man själv befinner sig på.

Vi gör sådana läromedel.

spel för synskadade

TUNDELL SALMSON LÄR vill att synskadade ska kunna spela spel där det visuella inte har huvudrollen utan ljudet får ta plats.

Vi gör sådana spel.